Brabbelen

Op de creche vinden ze je een makkelijke baby. Slapen, drinken, lachen, brabbelen, slapen. Als ik thuiskom, heb je ontzettend veel te vertellen. Je brabbelt aan één stuk door! En dan maak je nu nog geeneens zo veel mee op een dag. We gaan nog wat beleven als je straks echt wat spannends meemaakt!

Quiz

Als ik iets heb gelezen, vind ik het grappig om mijn gedane kennis te toetsen bij Yvonne. Zo vroeg ik Yvonne onlangs van welk merk de oprichter Adolf Dassler is. Yvonne had geen flauw idee. Yasmine, in haar onvolmaakte uitspraak, vragend: “Adi Dasser?!” “Luister goed naar het drie-jarig kind”, antwoordde ik lachend.

Naar Kapoentje

De behandelingen van de manuele therapeut bevallen uitstekend. Onze Caitlin huilt een stuk minder. Morgen ga je voor het eerst hele dagen naar de creche (Kapoentje), samen met Yasmine. Yasmine zal erg trots op je zijn en zal je vaak genoeg bezoeken bij de babygroep. Hoewel het vast en zeker goed gaat komen, is het ook voor ons als ouders erg spannend.

KISS Syndroom

Babies die continu huilen zouden last kunnen hebben van het KISS syndroom. De afkorting “KISS” staat voor
Kopfgelenk-Induzierte Symmetrie-Störungen (Nederlands : Kopgewrichten Invloed bij Stoornissen in de Symmetrie).
Het KISS syndroom houdt in dat babies last hebben van pijnlijke en geblokkeerde bovenste nekgewrichtjes.
Niet dat onze Caitlin nu de ganse dag huilt, maar echt rustig is ze overdag niet. Na een bezoek bij een
manuale therapeut, blijkt dat ze inderdaad last heeft van een lichte vorm van het KISS syndroom. De therapeut
heeft haar nek gemasseerd en sindsdien is ze overdag een heel stuk rustiger. Met deze therapie hopen we onze
Caitlin van haar KISS syndroom af te helpen.
Tot aan haar pubertijd heeft ze er hopelijk geen van; daarna maken we waarschijnlijk kennis met een hele andere
vorm van het KISS syndroom.